سوابق تحقیقاتی

 1. مجری پروژه: بررسی سیستم مدیریت تبلیغ طبق مدل 3c و ارائه راهکارهای بهینه (دفتر تبلیغات اسلامی)، (کمیته برنامه جامع) سال 1379

 2. مجری پروژه: بررسی و مطالعه پیرامون نیازسنجی آموزشی بانوان استان قم در ابعاد (حقوقی، فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی، سیاسی) و ارائه راهکارهای کاربردی در قالب برنامه ها و دوره های پودمانی آموزشی (کمیسیون استانداری استان قم) سال 83-1382

 3. مجری پروژه: طراحی و تبیین الگوی مدیریت انگیزش و ارتباطات در مدیریت امام خمینی(ره) (سازمان مدیریت و برنامه ریزی) سال 81-1379

 4. مجری پروژه: طراحی و تبیین الگوی مدیریت تحول در مدیریت امام خمینی(ره) (سازمان مدیریت و برنامه ریزی) سال 81-1379

 5. مجری پروژه: ارائه مدل کاربردی مدیریت کلان کشور با الهام از آراء مدیریتی امام علی(ع) (دانشگاه آزاد قم) سال 83-1382

 6. مدیر پروژه: بررسی و مطالعه مهارتهای زندگی مورد نیاز دانش آموزان دوره های راهنمایی تحصیلی کشور – پروژه ملی (معاونت تربیت بدنی و بهداشت وزارت آموزش و پرورش) سال 85-1383

 7. مدیر پروژه: بررسی اصول، مبانی و پیشینه کارآفرینی در نظام ارزشی (پردیس قم دانشگاه تهران – معاونت پژوهش) سال 84-1383

 8. مدیر پروژه: بررسی ارتباط و انطباق رشته های تحصیلی و مواد درسی مقاطع سه گانه کشور (معاونت برنامه ریزی منابع انسانی، وزارت آموزش و پرورش) سال 83-1382

 9. مجری پروژه: طراحی مدلهای ارزیابی متون آموزشی حوزه و دانشگاه (دفتر تبلیغات، دفتر ارزیابی) سال 1382

 10. مجری پروژه: طراحی و ارائه نظام جامع آموزشی سازمان حوزه ها و مدارس خارج از کشور (سازمان حوزه ها و مدارس خارج از کشور، معاونت پژوهشی) سال 85-1383

 11. مجری پروژه: بررسی و مطالعه میزان انطباق مدیران با شرایط احراز پست های مدیریتی (آموزش و پرورش استان خوزستان) سال 84-1383

 12. مجری پروژه: بررسی چیستی و مولفه های نظام پژوهشی کارآمد در حوزه علوم دین و معارف اسلامی (پردیس قم دانشگاه تهران – معاونت پژوهشی) سال 85-1384

 13. مدیر پروژه: تدوین کتابنامه 24 درسنامه ای مدیریت و اصول آن در بیان و سیره علوی (قم: دانشگاه آزاد) سال 83-1382

 14. مدیر پروژه: بررسی و تحلیل ادبیات مدیریت اسلامی با تأکید بر آثار منتخب (پردیس قم دانشگاه تهران – معاونت پژوهش – از محل گرنت) سال 84-1383

 15. مجری پروژه: طراحی مدل نظام پیشنهادها ویژه حوزه ستادی آموزش و پرورش (معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی) سال 1382

 16. مجری پروژه: مطالعه و طراحی استانداردهای منابع انسانی در مشاغل اداری (دفتر بهبود کیفیت و راهبری استانداردها – معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی) سال 82-1381

 17. عضو اجرای پروژه و کارشناس برنامه: تدوین 18 برنامه تلویزیونی صدا و سیما در خصوص مهارتهای زندگی و مدیریت زمان و یادگیری ، گروه اجتماعی برنامه نیمرخ – آموزش شبکه سوم سیما سال 83 – 1382

 18. عضو اجرای پروژه و کارشناس برنامه: تدوین 20 برنامه رادیوئی مباحث روان شناسی آسیب های اجتماعی (رادیو معارف) گروه آسیب شناسی اجتماعی سال 1383

 19. هیأت علمی و اجرای پروژه و کارشناسی برنامه: تدوین 15 برنامه رادیویی، مباحث آموزش خانواده، گروه اجتماعی – فرهنگی (رادیو معارف) سال 83-1382

 20. مدیر پروژه: بررسی راهکارهای اجرایی ارتقاء فرهنگ مطالعه در میان دانش آموزان استان قم با تأکید بر کتابخوانی، (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، پروژه های ملی – استانی استانداری قم) سال 87-1386

 21. مدیر پروژه: بررسی و طراحی سیستم تدوین و انتشار تجارب تبلیغی مبلغان مذهبی (با تأکید بر حوزه علمیه قم) (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، پروژه ملی استان استانداری قم) سال 87-1386

 22. مدیر پروژه: «کارگروه تخصصی منابع انسانی» سند ملی آموزش و پرورش، شورایعالی آموزش و پرورش سال 1387 – 1385)

 23. مجری ومدیر پروژه ملی: «تحول بنیادی در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران» شورایعالی آموزش و پرورش سال (88-1387)

 24. مدیر پروژه: «مدرسه برتر (در تکاپوی ارائه مدل بومی برای مدرسه هوشمند) ایرانی-اسلامی»، سازمان آموزش و پرورش استان تهران (90-1389)

 25. مدیر پروژه: «گزارش فرآیندی پروژه تحقیقاتی بررسی و مطالعه مولفه های (EFQM) و (ISI) بر اساس نظام ارزشی ایرانی-اسلامی» با مشارکت پردیس قم دانشگاه تهران و مرکز برق منطقه ای تهران 1389

 26. مدیر پروژه؛ پژوهشگر و مجری «توسعه کمی و کیفی مولفه های زیارت حضرت معصومه(س) – استانداری استان قم و اداره ارشاد استان 1390