آلبوم تصاویر

سال 1396

جلسه هیأت ممیزه دانشگاه تهران

جلسه دفاعیه دکتری

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران همراه با دکتر الوانی

دانشکده مدیریت پردیس همراه با دکتر الوانی و دکتر دانایی فرد

تعزیه شهرستان شوش دانیال (ع)

حرم قدسی رضوی

سال 1395

عکس نوستالژی با معلمان دهه 1360

سخنرانی اهواز 1395- مرکز فرهنگی امام حسین(ع)

سخرانی کارآفرینی مرکز فرهنگی آیت الله کعبی - اهواز

پردیس فارابی دانشگاه تهران - مصاحبه با پذیرفته شدگان دکتری

پردیس فارابی دانشگاه تهران

نکوداشت و تجلیل از جناب آقای دکتر سید مهدی الوانی - چهره ماندگار مدیریت - دانشکده مدیریت پردیس فارابی

جمع اساتید دانشگاه تهران

استانداردسازی مشاغل ایران - فیلمنامه نویسی

سال 1394

نجف اشرف عراق

کلاس دکتری

سخنرانی در موسسه خیریه رعد

درختکاری پردیس فارابی

دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی

سال 2014 میلادی

عراق - بازدید از دانشگاه های عراق

سال 2012 میلادی

ارائه مقاله آلمان

سال 2011 میلادی

زوریخ سوییس - ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی

آمریکا - ارائه سخنرانی در مسجد النبی لوس آنجلس کالیفرنیا

سال 2010 میلادی

پاریس فرانسه - ارائه مقاله

لوزان سوییس - ارائه مقاله در کنفرانس

سفر به آمریکا برای ارائه مقاله

سال 2009 میلادی

آلمان - کنفرانس بین المللی و ارائه مقاله

سال 2008 میلادی

مالزی - ارائه مقاله

سال 2007 میلادی

مالزی - ارائه مقاله

سال 2006 میلادی

آتن یونان - کنفرانس بین المللی