خبر های علمی

کسب جایزه بین المللی مقاله ستایش شده توسط اساتيد دانشگاه تهران

دکتر سیدمحمد مقیمی استاد دانشکده مدیریت و معاون اداری و مالی دانشگاه تهران و دکتر حسین خنیفر؛ استاد پرديس فارابی دانشگاه تهران، مشترکاً جایزه بین المللی مقاله فوق العاده ستایش شده (Highly commended Award) سال 2010 میلادی، چاپ شده در Journal of Management Development را کسب نمودند.

این مقاله در پایگاه اطلاعاتی Emerald (معتبرترین پایگاه اطلاعاتی مدیریت و حسابداری دنیا) به عنوان یکی از تاثیرگذارترین مقالات جهانی در طول سال 2009 میلادی معرفی شده است.