راهنمایی پایان نامه های دکتری در دانشگاه تهران

 1. ارائه مبانی انسان‌شناختی و نقش آنها در تربیت دینی (با تکیه بر معارف نهج البلاغه) ( استاد راهنما) صفر نصیریان اذربناب ، 1395

 2. گونه شناسی سبک های زندگی ورزشکاران نخبه و ارائه الگو ،( استاد مشاور) احسان محمدی ترکمانی، 1395

 3. طراحی مدل صنعت ورزش ایران ، (استاد راهنما) رحیم خسرومنش، 1395

 4. تدوین الگوی رفتاری در حکمرانی مطلوب از دیدگاه امام علی (ع) بر اساس متن نهج البلاغه ، ( استاد مشاور) ، صدیقه سادات هاشمی ، 1394

 5. اصول اسلامی خط مشی گذاری فرهنگی مبتنی بر سیره حکومتی پیامبر اکرم (ص) ،میثم آقداغی ، (استاد راهنما) 1395

 6. طراحی و اعتبار سنجی مدل خط مشی گذاری شبکه ای در حوزه گردشگری جهت تحقق اهداف سند چشم انداز ، ( استاد مشاور) ،سامان جهاندیده، 1394

 7. ارائه الگوی اسلامی ایرانی اجرای خط مشی های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (استاد راهنما)، حمید حاجی ملامیرزایی، 1393

 8. تدوین الگوی خط مشی گذاری فضای مجازی کشور ارائه مدل مفهومی و اعتبار بخشی آن (استاد راهنما)، حامد حاجی ملامیرزایی، 1393

 9. طراحی نظام نوآوری باز در بخش دفاعی جمهوری اسلامی ایران (استاد راهنما)،عباس منتظری، 1393

 10. طراحی مدل تدوین خط مشی در نظام آموزش های مهارت و فناوری کشور (استاد راهنما)، احمد عطارنیا، 1393

 11. طراحی و تبیین مدل مواجهه با فرسایش سرمایه اجتماعی در سازمان (مطالعه موردی: دیوان محاسبات کشور) (استاد راهنما)، سعید آیباغی اصفهانی، 1393

 12. طراحی الگوی رهبری در اسلام و اعتبار بخشی آن (استاد مشاور)، عباس شفیعی، 1393

 13. طراحی مدل عوامل موثر بر مسئولیت اجتماعی شرکت های نفتی در ایران (مطالعه موردی: شرکت ملی نفت ایران) (استاد راهنما)، علی فیاضی آزاد، 1394

 14. طراحی و آزمون مدل مفهومی کارآفرینی دولتی در سازمان های ایران (استاد مشاور)، یوسف وکیلی، 1391

 15. طراحی و اعتبار بخشی مدل توانمندسازی منابع انسانی در نظام ارزشی (استاد راهنما)، امیر حمزه محرابی، 1390

 16. طراحی مدل ارزشهای کاری کارکنان بخش آموزش دولتی ایران (استاد راهنما)، محمدصادق حسن زاده، 1390

 17. طراحی و اعتبار بخشی مدل عدالت زبانی در خصوص منابع انسانی در نظام ارزشی اسلام (استاد راهنما)، کوکب فائز، 1390

 18. طراحی و تبیین مدل سرمایه اجتماعی به منظور دستیابی به تعالی سازمانی در شهرداری تهران ، استاد مشاور ، تورج حسن زاده ثمرین،1389

 19. بازخوانی مولفه‌های کلیدی مدیریت از منظر پست مدرنیسم (استاد مشاور)، سیدمحمدحسین هاشمیان، 1388

 

راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران

 1. اثیر استراتژیک رسمس و انعطاف پذیری برنامه ریزی بر عملکرد شرکت ، استا راهنما ، روح الله لسان 1395

 2. تدون استراتژی رقابتی جهت بانک ایران زمین ، استا راهنما ، آزیتا ایرانشاهی 1395

 3. بررسی مقالات علمی مدیریت در نشریات ایرانی : با محوریت پاسخ به مسائل سازمان های دولتی کشور ، استاد مشاور ، عرفان موحدی فر 1394

 4. تاثیر عشق به برند،شخصیت برند، و تصویر برند بر روی تبلیغات دهان به دهان در حوزه محصولات مد و برند در مصرف کنندگان جوان تهرانی ، استا راهنما ، سیدمحسن رهبرنیا 1395

 5. شناسایی فرصتهای صاداراتی محصولات صنعتی استان قم به کشور های حاشیه دریای خزر ، استاد مشاور ، ابوالفضل کارگر شورکی 1395

 6. تدوین و رتبه بندی استراتژی های منابع انسانی پایدار با بکارگیری روش اولویت بندی فازی ، استا راهنما ، الهام حسن زاده 1395

 7. بررسی عوامل نگرشی موثر بر اقدام خرید اینترنتی پوشاک در شهر تهران ، استا راهنما ، مهرداد شیرازی 1395

 8. بررسی رابطه بین بلوغ کارکنان و ادراک عملکرد سازمان در اداره های آموزش و پرورش ناحیه 1 و 4 استان قم، استا راهنما، حامد ابراهیمی خاکباز 1395

 9. ارزیابی طرح نظام رتبه بندی معلمان و ارائه راهکارهای بهبود کیفیت آن ، استا راهنما ، محمدکاوه شعبانی 1395

 10. بررسی تاثیر روابط عمومی بر افزایش فروش بیمه عمر با در نظر گرفتن متغیرمیانجی تصویر ذهنی برند(مطالعه موردی:شعب بیمه ایران شهرستان خرم آباد) ، استا راهنما ، حمید هاشمی 1395

 11. بررسی نقش میانجی آموزش ترغیبی معلمان در رابطه بین هیجان های تحصیلی و ادراک از محیط کلاس - مورد مطالعه: دانش آموزان اول دبیرستان شهر اصفهان ، استاد مشاور ، مریم اسدی مبارکه ،1395

 12. آسیب شناسی فنی - اجتماعی مدارس ابتدایی هوشمند شهر قم بر اساس مدل سیستم فنی – اجتماعی ، استاد مشاور ، عاطفه غفرانی ،1395

 13. بررسی تجارب شهرداری کلان شهرهای منتخب بومی و بین المللی در حمایت از ورزش همگانی و ارائه الگوی مناسب برای شهر قم ، استاد مشاور ، ناصر شاهی 1395

 14. تحلیل راهبردی وضعیت صنعت شیلات استان هرمزگان در جهت توسعه صادرات ، استا راهنما ، مجتبی آریانژاد ،1395

 15. مطالعه وضعیت سواد اطلاعاتی مدیران مدارس ابتدایی و رابطه آن با هوش هیجانی آنها، استا راهنما ، الهام خودستانی،1395

 16. بررسی رابطه یادگیری سازمانی و سلامت سازمانی در آموزش و پرورش شهر بیرجند ، استا راهنما ، محمد اسدالهی ،1395

 17. بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند بر توسعه مهارتهای کارآفرینی سازمانی در صنعت چاپ و نشر استان قم، استا راهنما ، پریسا امان الله زاده ،1395

 18. شناسایی پیش نیازهای الزام آور برای استفاده از شاخص های منابع انسانی ، استا راهنما ، روح الله گرایلی درونکلا ، 1394
  مقایسه باورهای هذیانی درافراد سایکوتیک ناشی از مصرف آمفتامین بر اساس عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی، استا راهنما ، فریده نصیری، 1394

 19. ارائه مدلی در آسیب شناسی شکاف دیجیتالی در نهاد ریاست جمهوری ، استا راهنما ، پروانه کمیجانی بزچلویی، 1394

 20. بررسی مقالات علمی مدیریت در نشریات ایرانی : با محوریت پاسخ به مسائل سازمان های دولتی کشور ، استاد مشاور ، عرفان موحدی فر، 1394

 21. ارائه الگوی مفهومی از تعامل بین پژوهش های دانشگاهی و نیازهای صنعتی در استان قم بر اساس مدل سه شاخگی (3C ) مورد مطالعه: سازمان صنعت و معدن و تجارت ، استا راهنما ، فائزه طاهری نژاد، 1394

 22. طراحی مدل شایستگی بازیگران قوه مقننه ، استا راهنما ، محمدعلی ستارخان، 1394

 23. بررسی تاثیر شخصیت برند بر تصمیم خرید مصرف کننده با در نظر گرفتن نقش میانجی اعتماد به برند و محتوای تبلیغات ، استا راهنما ، محدثه دهقان چاچکامی، 1394

 24. مطالعه عوامل وفاداری سازمانی موثر بر گرایش کارکنان به محیط ومحل کار وارائه مدلی بومی در دانشگاه های منتخب ، استا راهنما ، طاهره آرام، 1394

 25. تاثیر نوگرایی مصرف کننده و اثرات اجتماعی برقصد خرید اینترنتی با در نظرگرفتن نقش میانجی سهولت استفاده و ریسک ادراک شده(مورد مطالعه:دانشجویان پردیس فارابی) ، استا راهنما ، زهرا فرجی، 1394

 26. بررسی تاثیر تصویراجتماعی ادراک شده, مادی گرایی و مدگرایی بر خرید وسواسی پوشاک؛ پیمایشی پیرامون دانشجویان دختر پردیس فارابی ، استا راهنما ، مرضیه رسولی ابدری، 1394

 27. کلیدهای جذب سرمایه گذاری خارجی بر اساس مدل پیشنهادیS 4 در مناطق آزاد تجاری-صنعتی(مطالعه موردی: منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس) ، استا راهنما ، سینا عباس زاده، 1394

 28. طراحی الگوی کسب و کار دستاوردهای پژوهشی موسسات پژوهشی(مطالعه موردی:ایران داک) ، استا راهنما ، فریده بهرامی، 1394

 29. آسیب شناسی طرح اتصال مدارس به شبکه ملی اطلاعات در آموزش و پرورش استان همدان ، استا راهنما ، عباس خادمی زارع، 1394

 30. طراحی و اعتباربخشی مدل پاداش چندسطحی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان (استاد راهنما)، مهران کرمی فخرآبادی، تابستان 1393

 31. بررسی استقرار سیستم اطلاعات مدیریت بر اعتماد سازمانی (استاد راهنما)، حسین خجسته انلو، شهریور 1393

 32. بررسی چالشهای تبدیل دانش صنعتی به دانش صریح در سازمان نظامی (مطالعه موردی گردانهای‌توپخانه‌استان‌خوزستان) (استاد راهنما)، حمیدرضا بهمئی، تابستان 1393

 33. بررسی عوامل تأثیرگذار بر خرید ناگهانی و خرید وسواسی خریداران محصولات غذایی در شهر تهران (استاد راهنما)، ایمان بخشعلی، تابستان 1393

 34. بررسی اثربخش استراتژیهای ارتباطات بازاریابی بر حسب نوع محصول (خدمات بانکی مطالعه موردی بانک ملت) (استاد راهنما)، محسن پاشنا، خرداد 1393

 35. تأثیر رهبری معنوی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان صدا و سیمای تهران) (استاد راهنما)، مهدی رضایی، 1393

 36. بررسی و مطالعه موانع (مولفه ها) پیاده سازی موفق مدیریت دانش در دانشگاههای منتخب و ارائه راهکارها (استاد راهنما)، سید محمد رکنی جو ، شهریور 1392

 37. بازخوانی اصول رهبری در قیام عاشورا (استاد راهنما)، ابراهیم کتابی، زمستان 1393

 38. بررسی تأثیر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود عملکرد سازمانهای B و A با استفاده از مدل BSC (استاد راهنما)، اشرف آزادی ریمله، 1392

 39. بررسی تاثیر تبلیغات تلویزیونی بر واکنش هیجانی مشتریان ارزش ادراک شده و تمایلات‌رفتاری‌مشتریان‌در‌صنعت‌مواد‌‌‌شوینده (استاد راهنما)، داود وحدت پناه 1392

 40. بررسی‌تأثیر‌مولفه های‌ارتباطات اینترنتی‌در حوزه خدمات‌ الکترونیک‌ بر رضایت و وفاداری ‌مشتریان ‌بانک ‌بر اساس مدل (E-Servise) در بانکداری الکترونیک (استاد راهنما)، زهره اکبرآبادی، 1392

 41. آسیب شناسی آموزشی ضمن خدمات بر اساس مدل oem مطالعه موردی: آموزش های ضمن خدمت نواحی آموزش و پرورش استان قم (استاد راهنما)، مرضیه السادات حسینی، 1390

 42. بومی سازی نظام پرداخت مراکز درمانی بر اساس مطالعه کشورهای منتخب (استاد راهنما)، علیرضا صبوری، 1391

 43. بررسی تاثیر اخلاق سازمانی بر میزان پاسخگویی به مشتریان در بانکهای منتخب: (مطالعه موردی: بانک ملی استان قم) (استاد راهنما)، سجاد اسفندانی، 1393

 44. بررسی تاثیر بازاریابی سبز بر شخصیت خرده فروش و عکس العمل مصرف کننده ، استاد مشاور ، سعیده صیادی، 1393

 45. بررسی تاثیررشد شرکتها بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، استا راهنما ، حسین شیخ شعاعی اختیارآبادی، 1393

 46. کیفیت تربیت نیروی انسانی در مقطع کارشناسی مدیریت دانشگاه تهران ورابطه آن با کسب قابلیت های شغلی ، استاد مشاور ، امیر رهنما ، 1393

 47. تحلیل محتوای برنامه های تولید سیمای استان قم با رویکرد توجه به ترویج کارآفرینانه ( مورد پژوهشی: برنامه های پربیننده سال 91 ) (استاد راهنما)، سمیه نادری، 1392

 48. بررسی اثر بخشی تبلیغات تلویزونی بانک کشاورزی در جذب مشتریان بر مبنای مدلimc (مطالعه موردی:بانک کشاورزی) ، استاد مشاور ، مهین کاشی پزان ، 1391

 49. شناسایی و اولویت بندی پیش شرطهای پیاده سازی دورکاری در سازمانهای دولتی ایران مطالعه موردی:استانداری همدان ، استاد مشاور ، جلال جباری، 1391

 50. بومی سازی نظام پرداخت مراکز درمانی براساس مطالعه کشورهای منتخب در حوزه های چهارگانه(سرانه-پرداخت به ازای بستری باتعدیل از نظر ترکیب مواد-کارانه) ، استا راهنما ، علیرضا صبوری، 1391

 51. بررسی رابطه بین قدرت و وابستگی در کانالهای توزیع: مطالعه موردی درصنعت فرش دستباف ایران، استاد مشاور ، شهریار محسنین، 1391

 52. شناسایی تاثیر رسانه بر قصد کارافرینانه در کارآفرینان نوپا ، استاد مشاور ، مهدی کاظمی، 1391

 53. شناسایی مولفه های مناسب مدیریت دانش در آموزش و پرورش وبررسی میزان آمادگی اجرای آن(مطالعه موردی:آموزش و پرورش استان قم) ، استا راهنما ، زینب سادات موسوی، 1391

 54. بررسی تاثیرارزش برندصنعتی برارزش برند ترکیبی وترجیح خرید مصرف کنندگان نهایی، استا راهنما ، احسان آقامیری حسین آبادی ، 1391

 55. بررسی راهکارهای ارتقائ نوآموری وخلاقیت جهت بهبود و افزایش بهره وری در واحدهای صنعتی کوچک(مطالعه موردی: واحدهای صنعتی استان قم)، استا راهنما ، یاسر بیرقی سالک، 1391

 56. بررسی رابطه بین ریسک سیستماتیک سودهر سهم وسودتقسیمی هرسهم وهزینه سرمایه درشرکتهای پذیرش دربورس اوراق بهادارتهران ، استا راهنما ، جلال نادری سمیرمی، 1391

 57. ارزیابی عملکرد صندوقهای سرمایه گذاری بر اساس معیارهای مبتنی برتئوری مدرن وپست مدرن پرتفوی ونتایج حاصل از بکار گیری آنها دررتبه بندی صندوقهای سرمایه گذاری فعال ، استاد مشاور ، محمدباقر محمدی نژادپاشاکی، 1391

 58. مطالعه تطبیقی رابطه شاخص های کیفیت خدمات اینترنتی و برند سازی بانک های دولتی و بانک های خصوصی ، استاد مشاور ، زینب کاسب، 1391

 59. تبیین اثرات شاخصهای ابعادجو کاری بر استفاده از فناوری اطلاعات، استا راهنما ، حامد بردبار، 1391

 60. بررسی رضایت از خدمات پس از فروش گروه خودروسازی ساپیا با استفاده از مدل تتراکلاس (در شهر شیراز) ، استاد مشاور ، مسعود موسوی، 1391

 61. بررسی مقایسه ای برندسه دانشگاه تهران-تربیت مدرس و صنعتی شریف بر اساس مدل اکوسیستم برند دانشگاه ، استا راهنما ، حسین نظری، 1391

 62. بررسی علل معوق شدن مطالبات وام قرض الحسنه مهر ایران، استاد مشاور ، ناصر جمشیدی ، 1391

 63. نقش آموزش کارکنان بر توسعه دانش کاهش ضایعات سازمانی در شرکت مخابرات خراسان، استا راهنما ، عیسی حسن پور ،1390

 64. بررسی وارزیابی سطح بلوغ همراستایی استراتژیک فناوری اطلاعات وکسب وکار در سازمان ازدیدگاه مدیران، استا راهنما ، حانیه بذرافشان ،1390

 65. بررسی موانع ایجاد نگرش کارآفرینانه در دانش آموختگان رشته علوم انسانی دبیرستان¬های شهر تهران، استاد مشاور، غلامعباس خوشبوئی ،1390

 66. رابطه بین فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی کاری معلمان دبیران و مدیران آموزش و پرورش شهرستان باوی، استا راهنما ، سعید سعیدی ،1390

 67. بررسی رابطه بین آموزش بازاریابی بیمه و میزان فروش بیمه های اموال (مورد مطالعه شرکت سهامی بیمه ایران) ، استا راهنما ، حکیمه محبی خیرآبادی، 1390

 68. بررسی رابطه بین مولفه های مدیریت دانش و بهره وری در مراکز آموزش عالی منتخب، استا راهنما ، ندا خاکی ،1390

 69. بررسی رابطه بین دین داری و رفتار شهروندی سازمانی (در سازمان های منتخب ، استا راهنما ، حسین خلیلیان ،1390

 70. بررسی ومطالعه اثر بخشی تیمی در بیو نیک زنبور عسل و مورچه ، استا راهنما ، فائزه قمی ،1390

 71. بررسی عوامل موثربر تمایل به استفاده از بانکداری الکترونیک:مدل هایTPB و TAM با کیفیت خدمات الکترونیک ، استا راهنما ، زینب مولوی ،1390

 72. شناسایی عوامل درون سازمانی موثر بر جذب سپرده های سرمایه گذلری مدت دار و ارائه راهکارهای مناسب(مطالعه موردی:بانک پاسار گاد استان قم) ، استا راهنما ، هدی آهنج ،1390

 73. بررسی و ارزیابی عملکردآموزش های الکترونیکی(مطالعه موردی:دانشگاه قم ، استا راهنما ، طاهره اعتضادالسلطنه ،1390

 74. اثر بخشی تبلیغات بازرگانی بانک صادرات در رفتار مصرف کنندگان خدمات الکترونیکی استان قم (با استفاده از مدل آیدا) ، استا راهنما ، محسن شفیعی کمال آبادی ،1390

 75. منزلت وحی در هندسه پژوهش های علوم تجربی ، استاد مشاور ، حجت بیان مهر ،1390

 76. روشهای تامین منابع مالی در صنایع کوچک استان قم ، استا راهنما ، علی رضا پیرحاجاتی ،1390

 77. بررسی علل عدم رشد بیمه های انرژی (نفت-گاز و پتروشیمی) در صنعت بیمه کشور و ارائه راهکارهای مناسب ، استا راهنما ، معصومه شامی ،1390

 78. بررسی و مطالعه وضعیت مولفه های سازمان یادگیرنده در اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی و ارائه راهکار برای بهبود ، استا راهنما ، محمد زینل لنگرودی، 1390

 79. جایگاه یابی شرکتهای منتخب مواد غذایی در ایران از نظر مصرفکننده نهایی (مطالعه موردی مهرام دلپذیر تبرک و بهروز در تولید سس، استاد مشاور ، مصطفی شاهرضایی ،1390

 80. بررسی و مطالعه تاثیر ارزش های معنوی (پایبندی های عقیدتی در کاهش گرایش به فساد اداری ، استاد مشاور ، امید ابراهیمی ،1390

 81. تحلیل محتوای نهج البلاغه با رویکرد ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه ، استا راهنما ، علیرضا واعظ جوادی ،1390

 82. طراحی و ارزشیابی عملکرد کارکنان پژوهشکده بیمه بر اساس ارزیابی 360 درجه ، استا راهنما ، حسن مرادی،1389

 83. بررسی ارتباط یکپارچه برند (IBC ) ال جی در شرکت مادیران ، استا راهنما ، سعیده قاسمی،1389

 84. ارزیابی واحد منابع انسانی بانک صادرات ایران(سرپرستی استان تهرانبا استفاده از مدل تعالی منابع انسانی ، استا راهنما ، مجید بیگلری،1389

 85. بررسی رابطه بین سلسله مراتب ارزشی و تعهد شغلی در سازمانهای منتخب ، استا راهنما ، ندا اکبری وکیل آبادی،1389

 86. تحلیل و تبیین بحران در اقلیم منطقه ای و ارائه چارچوب ادراکی ( مطالعه موردی : مدیریت بحران منطقه سمیرم با بافت خوشه فرهنگی خاص در سال 88-87) ، استا راهنما ، مسعود پیرمرادیان،1389

 87. بررسی انطباق برنامه های آموزشی با استراتژیهای کلان و عملیاتی سازمان با رویکرد ، استاد مشاور ، سیدعلی حسنی،1389
  طراحی و ارائه مدل کاربردی مدل آموزشی و بررسی رابطه مولفه های آن با میزان موفقیت مدیران مدارس غیر انتفاعی ( مطالعه موردی شهر تهران) ، استا راهنما ، محمدحسین امیدخدا،.1389

 88. بررسی رابطه بین خودکارآمدی مدیران و میزان استرس آنها در سازمانهای منتخب، فرزانه هاشمیان (شهریور 1388)

 89. بررسی رابطه بین مولفه های معنویت محیط و میزان اثربخشی کارکنان شعب بانک ملی ایران در شهرستان قائم شهر ، سامره شجاعی (پاییز 1388)

 90. بررسی رابطه بین خودشیفتگی سازمانی و مولفه های فضای سازمانی ، عباس خزاعی (شهریور 1388)

 91. مطالعه و اولویت بندی انوع فرصت های سرمایه گذاری درفضاهای کالبدی شهر قم (از دیدگاه ساختمان و عمران شهری)، علی امیر حسینی (مرداد 88 – 1387)

 92. بررسی تأثیرات ابعاد و سرمایه فکری بر کاهش رفتارهای مخرب سازمانی در کارکنان شهرداری، سمیرا عبداللهی مورچه خورتی (1388)

 93. بررسی ارتباط بین ادراک کارکنان از مدیریت منابع انسانی بر اساس مدل (TQM) با عملیات رهبری خدمت در شرکت گاز استان کرمانشاه ،نسترن سوار (1388)

 94. بررسی رابطه بین آموزش ضمن خدمت و اثربخشی آن (مطالعه موردی در شرکت نفت اهواز) ، لیلا مردانی کتکی (شهریور 1388)

 95. امر به معروف و نهی از منکر با رویکرد به حقوق شهروندی ، فرزانه جاویدی حق سرشت (مهر 1388)

 96. تحلیل و تبیین مدیریت بحران در اقلیم منطقه ای و ارائه چارچوب ادراکی (مطالعه موردی: مدیریت بحران منطقه سمیرم بافت خوشه فرهنگی خاص)، مسعود پیرمردایان (88-1387)

 97. بررسی انطباق برنامه های آموزشی با استراتژیهای کلان و عملیاتی سازمان (مطالعه موردی: شرکت های منتخب)، حسنی (88 – 1387)

 98. بررسی رابطه میان عدالت سازمانی و درگیری کارکنان در کار، هادی احمدی آزرم (88-1387)

 99. بررسی رابطه بین عوامل موثر بر شادکامی و احساس بهزیستی و اثرات آن بر عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان اداره کل ثبت و احوال یزد)، سمیه غلامزاده (88-1387)

 100. بررسی رابطه بین تیپ شخصیت (A&B) و سبک مدیریت، نرگس السادات فاتحی (1387)

 101. بررسی ارتباط بین نوع ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMEs) در استان قم ، فردین وکیلی (1387)

 102. بررسی وضعیت انطباق ویژگی های شاغل با شغل در اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قم و ارائه راهکار به منظور بهبود تطبیق شغل با شاغل، عظیمه نمازی (1387)

 103. بررسی عوامل رفتاری و ساختاری موثر بر فساد اداری در سازمانهای دولتی (سازمانهای دولتی منتخب در استان تهران)، گلناز احمدی (1387)

 104. بررسی رابطه اعتماد و تعهد سازمانی کارکنان در سازمانهای منتخب ، نفیسه زروندی (1387)

 105. بررسی رابطه بین میزان گرایش به تیم سازی و شخصیت مدیران براساس مدل (Big-5) مک کری و کوستا در سازمانهای منتخب، لیلا طاهری (1387)

 106. رابطه بین شخصیت سالم مدیران و عملکرد موسسات فرهنگی استان قم، زهرا موسوی (1387)

 107. بررسی رابطه بین مهارتهای شنود موثر و تعهد سازمانی کارکنان در سازمانهای منتخب، فاطمه شریعتی (1387)

 108. بررسی اثربخشی استراتژیهای مدیریت تضاد برای حل تعارضات سازمانی در دستگاههای اجرائی قم ، جواد پیرحاجاتی (1387)

 109. بررسی ارتباط بین خود رهبری وتعهد کارکنان در بانک تجارت ، ابراهیم اخلاقی (1387)

 110. بررسی بازار مداری محصولات چین از دیدگاه توزیع کنندگان نهایی ، حمیدرضا نریمانی (اسفند 1387)

 111. بررسی و مطالعه استراتژیها و الگوی مدیریتی پیشوایان دین در تعامل با مدیریت سیاسی جامعه (مطالعه موردی: استراتژی های نهضت عاشورا)، علیرضا کاظم پور (اسفند 1387)

 112. بررسی عوامل موثر بر مقاومت کارکنان در بهره گیری از (IT) در سازمانهای منتخب ، نیره عموحسنی (1386)

 113. بررسی ارتباط بین عوامل موثر در جذب و نگهداشت نیروی انسانی و بهره وری در شعب منتخب بانک کشاورزی (مطالعه موردی: شعب منتخب استان قم) ، اعظم زنجانی (1386)

 114. بررسی و مطالعه عوامل موثر بر ارتقاء انگیزش پرسنل وزارت جهاد کشاورزی استان تهران، قاسم اسفندیاری (1385)

 115. طراحی مدل روابط عمومی کارآمد در سازمانهای دولتی استان مازندران، حسن اسلامی (1385)

 116. بررسی تأثیر استقرار مدیریت جامع بر رضایت مشتریان در بخش خدمات (مطالعه شرکت گاز استان قم) سال 1385، زهرا حیدرنیا (1385)

 117. تبیین و سنجش مؤلفه های اخلاق کار و میزان رضایت ارباب رجوع در دانشگاه پیام نور مرکز مشهد، محمدحجت نویدفر (1385)

 118. بررسی موانع عملکرد شوراهای آموزش و پرورش در جلب مشارکت مردمی، فاطمه گورانی 1385

 119. بررسی عوامل حیاتی موفقیت مدیران مدارس غیر انتفاعی با استفاده از (مدل CSF) مطالعه موردی شهر تهران، محمدحسین امید خدا، 1389

 120. بررسی رابطه بین ارتباط فرا فردی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)، سمیه زراعت کار، 1387

 121. بررسی و مطالعه انواع فرصتهای سرمایه گذاری در فضای کالبدی شهر قم، علی امیرحسینی

 122. بررسی رابطه ابعاد کیفیت آموزش نیروی انسانی و میزان موفقیت دوره های آموزشی کارآفرینی در استان قم، محمد اردیبهشت

 123. بررسی نگرش و آشنایی دبیران آموزش و پرورش در مدیریت نسبت به آموزش، توسعه و بکارگیری راهبردهای یاددهی – یادگیری در آموزش و پرورش، علی نوری...

 124. بررسی ارتباط بین مهارت های ارتباطی کارکنان و ارتباطات کارآفرینانه در ستاد مرکزی دانشگاه تهران، علیرضا رضوانی توتکانی ...

 125. بررسی امکان پیاده سازی برنامه ریزی جانشینی در سازمان جامعه المصطفی(ص) العالمیه، حسین ابراهیمی، 1390

 126. بررسی رابطه میان کاربرد شیوه های بازاریابی درونی و رضایت مشتریان شعب بانک تجارت در شهر تهران، غلامرضا امیری

 127. بررسی مقایسه ای عملکرد بانکهای دولتی و خصوصی بر اساس مدل CAMEL، زینب بزاز، 1390

 

 

راهنمایی پروژه های کارشناسی (دانشگاه تهران)

 1. مدیریت زمان (اصول، مفاهیم، شیوه اجرا و کاربرد)، زهرا عابدینی مقانکی 1388

 2. بررسی پیشینه و تاریخچه آزمونهای شغلی در طول تاریخ و مدلها و انواع آن، مرضیه سادات خرازانی 1388

 3. بررسی مبانی، اصول و پیشینه مدیریت اسلامی از آغاز تا هزاره سوم، مریم جوادی 1387

 4. تحلیل و بررسی وضعیت مشاغل در هزاره سوم و اینده کسب و کار و شغل در جهان، حمید قربانی 88-1387

 5. بررسی و تحلیل مدیریت اسلامی، جواد آقایی 1387

 6. اصول و مبانی اخلاق حرفه ای، سامان موحدی راد 1387

 7. نگاهی نو به روابط کار (از عصر دیرین تا روزگار پسین)، لیلی السادات وحیدی 1386

 8. بررسی موانع بهره مندی از فنآوری اطلاعات در شهرداری قم ، محمدعلی حسین زاده یزدی 1387

 9. بررسی مطالعه میزان استرس (فشار عصبی) و رابطه آن با میزان دینداری افراد، منیره زائری – تیرماه 1386

 10. روش مدیریت پیامبران و اولیاء و الگوهای مدیریتی آن در قرآن کریم، فاطمه آرمیده 1385

 

 

راهنمایی پایان نامه ها (سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی)

 1. شناسایی و تدوین استانداردهای علمی و عملکردی مدیران آموزشی مدارس متوسط شهر تهران و ارائه الگوی مناسب، بیتا عبدالحسینی

 2. بررسی علل و عوامل خانوادگی بزهکاری نوجوانان پسر در کانون اصلاح و تربیت اهواز، سیدمحمد حسین صافی

 3. بررسی انتظارات فراگیران متوسطه از مشاورین آموزشی ، علیرضا مهرشاد

 4. بررسی روشهای مطلوب با نشاط کردن تربیت دینی از دیدگاه دانش آموزان متوسطه پسرانه، محمدکاظم مهرآقا

 5. ارتباط بین آموزه های دینی (باورها و مناسک) با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، غلامرضا گلچین بیدگلی

 6. مقایسه انتصاب مدیران و نظارت بر آنان در نظام اداری امام علی (ع) و نظام بوروکراسی بصورت مقایسه ای و تطبیقی، محمدیحیی وقار

 7. بررسی میزان آشنایی معلمان شهر قم با مهارتهای زندگی و کاربرد آنها در کلاس درس، سیدعبدالمجید سجادی

 8. بررسی رابطه بین وضعیت فیزیکی مدارس دولتی شهرستان ورامین با پیشرفت و افت تحصیلی دانش آموزان سال تحصیلی 83-82

 9. بررسی نیاز بازار کار فارغ التحصیلان دختر هنرستانهای فنی و حرفه ای در مشاغل مرتبط و رشته های تحصیلی در برنامه دوم و سوم توسعه استان قم، نجم السادات میرناصری

 10. بررسی نظرات مدیران هنرستانهای فنی و حرفه ای درباره مشکلات اجرایی و آموزشی هنرستانهای فنی و حرفه ای استان قم در سال 83-82، ناصر الیاسی

 11. بررسی ویژگی های فردی مدیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه سوم قم در سال تحصیلی 82-81 و تأثیر آن در موفقیت کاری آنها، طاهره عامری فر

 12. بررسی اثر نظارت و راهنمایی های آموزش بالینی بر کیفیت یادگیری دانش آموزان از دیدگاه معلمان قم، محمدرحیمی