سال 1396

جلسه هیأت ممیزه دانشگاه تهران

 

 

 

جلسه دفاعیه دکتری

 

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران همراه با دکتر الوانی

 

دانشکده مدیریت پردیس همراه با دکتر الوانی و دکتر دانایی فرد

 

تعزیه شهرستان شوش دانیال (ع)

 

 

حرم قدسی رضوی

 

 

 

سال 1395

عکس نوستالژی با معلمان دهه 1360

 

سخنرانی اهواز 1395- مرکز فرهنگی امام حسین(ع)

 

سخرانی کارآفرینی مرکز فرهنگی آیت الله کعبی - اهواز

 

پردیس فارابی دانشگاه تهران - مصاحبه با پذیرفته شدگان دکتری

 

پردیس فارابی دانشگاه تهران

 

نکوداشت و تجلیل از جناب آقای دکتر سید مهدی الوانی - چهره ماندگار مدیریت - دانشکده مدیریت پردیس فارابی

 

 

جمع اساتید دانشگاه تهران

 

استانداردسازی مشاغل ایران - فیلمنامه نویسی

 

 

 

سال 1394

نجف اشرف عراق

 

کلاس دکتری

 

سخنرانی در موسسه خیریه رعد

 

درختکاری پردیس فارابی

 

دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی

 

 

 

سال 2014 م

عراق - بازدید از دانشگاه های عراق

 

 

 

 

سال 2012 م

ارائه مقاله آلمان

 

 

 

سال 2011 م

زوریخ سوییس - ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی

 

 

 

 

 

 

آمریکا - ارائه سخنرانی در مسجد النبی لوس آنجلس کالیفرنیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال 2010 م

پاریس فرانسه - ارائه مقاله

 

 

 

 

لوزان سوییس - ارائه مقاله در کنفرانس

 

سفر به آمریکا برای ارائه مقاله

 

 

 

 

 

 

 

سال 2009 م

آلمان - کنفرانس بین المللی و ارائه مقاله

 

 

 

 

سال 2008 م

مالزی - ارائه مقاله

 

 

 

 

 

سال 2007 م

مالزی - ارائه مقاله

 

 

 

سال 2006 م

آتن یونان - کنفرانس بین المللی